• Sledujte nás

Na stiahnutie

Na voľné použitie
List Svätého otca Františka správcom farností
Syntéza reflexie katolíckej cirkvi na Slovensku nad Súhrnnou správou XVI. Generálneho zhromaždenia Synody
XVI. RIADNE VŠEOBECNÉ ZHROMAŽDENIE SYNODY BISKUPOV (4. – 29. október 2023)
Nástroje na ulahčenie synodálnej konzultácie

List reholiam ohľadom zapojenia sa do Synody (96 kB PDF)

Inštrukcie k zapojeniu sa rehoľníkov a rehoľníčok do synodálneho procesu (85 kB PDF)

KBS Vianočný pozdrav synod (295 kB PDF)

Žilinská diecéza Psychológia a viera (777 kB PDF)

KBS preklad modlidby za synodu (123 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - Návod na stretnutie (118 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - Prezentácia synoda (3.2 MB PowerPoint)

Arcidiecéza Košice - 1. stretnutie (213 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - 2. stretnutie (207 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - 3. stretnutie (199 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - 4. stretnutie (215 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - 5. stretnutie (217 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - 6. stretnutie (226 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - 7. stretnutie (226 kB PDF)

Arcidiecéza Košice - 8. stretnutie (247 kB PDF)

Eparchia Košice - Kráčanie do Emauz - Rozjímanie (125 kB PDF)

Eparchia Košice - Kráčanie s Kristom - Poézia (67 kB PDF)

Archieparchia Prešov - Zásady spoločného rozlišovania (138 kB PDF)

Spišská diecéza - Prezentácia synoda (3.9 MB PowerPoint)

Spišská diecéza Podklady k 2. téme konzultácií (113 kB PDF)

Spišská diecéza podklady k 3. téme konzultácií (126 kB PDF)

Spišská diecéza podklady k 4. téme konzultácií (120 kB PDF)

Spišská diecéza podklady k 5. téme konzultácií (110 kB PDF) | ::video k 5. téme::

Spišská diecéza podklady k 6. téme konzultácií (165 kB PDF) | ::video k 6. téme::

Spišská diecéza Modlitba za Synodu (192 kB PDF)

Čo hovorí Druhý vatikánsky koncil o Cirkvi (158 kB PDF)

Bratislavská arcidiecéza manuál pre kňazov (675 kB PDF)

Bratislavská arcidiecéza - Facilitovanie konzultačných stretnutí (458 kB PDF)

Návrhy ako vypracovať syntézu zo synodálnych konzultácií (152 kB PDF)

Nitrianska diecéza - video k 1. synodálnej téme (YouTube Video

Nitrianska diecéza - video k 2. synodálnej téme (YouTube Video

Nitrianska diecéza - video k 3. synodálnej téme (YouTube Video

Nitrianska diecéza - video k 4. synodálnej téme (YouTube Video

Nitrianska diecéza - video k 4. synodálnej téme (YouTube Video

Nitrianska diecéza - podklady k 5. téme konzultácií (107 kB PDF)

Nitrianska diecéza - podklady k 6. téme konzultácií (110 kB PDF)

Nitrianska diecéza - podklady k 7. téme konzultácií (97 kB PDF)

Nitrianska diecéza - podklady k 8. téme konzultácií (160 kB PDF)

Nitrianska diecéza - podklady k 9. téme konzultácií - HU (108 kB PDF)

Nitrianska diecéza - podklady k 10. téme konzultácií (138 kB PDF)

Nitrianska diecéza - podklady k 10. téme konzultácií - HU (105 kB PDF)

Biskupská synoda - Inštrukcia o slávení synodálnych zhromaždení (287 kB PDF)

Apoštolská konštitúcia - EPISCOPALIS COMMUNIO (323 kB PDF)

Biskupská synoda - List kňazom (167 kB PDF)

Podnety na zamyslenie pre synodálnu cestu s rodinami (2.1 MB PDF)

Obsah Instrumentum laboris a často kladené otázky (220 kb PDF)

INSTRUMENTUM LABORIS pre prvé zasadanie (október 2023) (612 kb PDF)

INSTRUMENTUM LABORIS pre prvé zasadanie (október 2023) (612 kb PDF)

Prípravný dokument
Synodalita v živote a v misii Cirkvi