• Sledujte nás

Aktuality

Informácie o Synode

Kard. Hollerich o Instrumentum laboris: Výsadba synodálnej Cirkvi už klíči

Teológovia, ktorí vyhodnocujú príspevky na nadchádzajúce druhé zasadanie generálneho zhromaždenia biskupskej synody, ukončili svoje úvahy a práca na Instrumentum laboris pre druhé zasadanie generálneho zhromaždenia synody pokračuje.

17.6.2024, 12:35

Rakúski biskupi: Synodálna kultúra dialógu by mala vyžarovať do spoločnosti

Rakúska biskupská konferencia vydala po letnom plenárnom zhromaždení vyhlásenie, ktoré sa týka synodálneho procesu. Celosvetový synodálny proces priniesol „pozitívnu kultúrnu zmenu v Cirkvi,“ uvádzajú.

14.6.2024, 11:45

Pápež cirkevným hnutiam: Slúžiť, prekonávať uzavretosť, pestovať pokoru

Synodalita si od nás vyžaduje hľadieť za ohrady našich „kruhov“ s veľkým nadhľadom, aby sme videli Božiu prítomnosť a jeho pôsobenie aj v ľuďoch a oblastiach, ktoré nepoznáme.

13.6.2024, 16:15

V Ríme sa začali práce na Instrumentum laboris pre druhé zasadnutie synody

Približne dvadsať teológov z celého sveta pricestovalo do Ríma, aby začali pracovať na pracovnom dokumente pre druhé zasadanie XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody.

12.6.2024, 13:30

Vatikán hostí medzinárodné stretnutie o synodalite v cirkevných hnutiach

Dikastérium pre laikov, rodinu a život organizuje 13. júna vo Vatikáne výročné stretnutie moderátorov združení veriacich, cirkevných hnutí a nových spoločenstiev pod názvom Výzva synodality pre misiu.

12.6.2024, 13:20

Ako synoda mení farárov? Pozrite si diskusnú reláciu U Nikodéma TV LUX

V Ríme sa konalo stretnutie Farári pre synodu, na ktorom sa zúčastnili traja kňazi zo Slovenska. Za Rímskokatolícku cirkev Peter Sykora a Ľudovít Pokojný a za Gréckokatolícku cirkev Marcel Mojzeš.

31.5.2024, 12:05

Ako synoda mení farárov? Odpovede ponúkne relácia TV LUX U Nikodéma

Aké zmeny v prístupe k farníkom si vyžaduje dnešná doba? Ako môže farár načúvať Duchu Svätému a prežívať svoju misiu v radosti? Odpovede ponúkne relácia U Nikodéma.

27.5.2024, 09:40

Svätý Otec František o pastorácii mládeže: Mladí sú nositeľmi evanjelia

V sobotu 25. mája prijal pápež František takmer tristo účastníkov Medzinárodného kongresu o službe mladým. Témou podujatia boli nové štýly vedenia mládežníckej a synodálnej služby.

26.5.2024, 07:05

V Bratislave debatovali o pravdivosti v umení v spojní so sakrálnou tematikou

Vo farnosti Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave, v nadväznosti na synodálny dialóg, sa 20. mája 2024 konalo už 9. diskusné stretnutie na tému Pravdivosť v umení so sakrálnou tematikou.

24.5.2024, 14:20

Sýkora: Od Svätého Otca sme prevzali poverenie byť misionármi synodálnosti

Od Svätého Otca Františka v Ríme sme prevzali „poverenie byť misionármi synodálnosti vo svojich krajinách,“ hovorí kňaz Košickej arcidiecézy Peter Sýkora.

21.5.2024, 14:05

List Svätého Otca Františka po stretnutí Farári pre synodu aj v slovenčine  

Pápež Františkov farárov povzbudzuje, aby prijali Pánovu výzvu a aby „ako farári boli budovateľmi synodálnej a misionárskej Cirkvi a s nadšením sa venovali dosiahnutiu tohto cieľa.“

20.5.2024, 12:45

Počúvanie a sprevádzanie: Správa zo synodálnych stretnutí 2024 na Slovensku

Generálny sekretariát Konferencie biskupov Slovenska odoslal do Ríma text celoslovenskej syntézy reflexie Katolíckej cirkvi na Slovensku k Súhrnnej správe XVI. valného zhromaždenia synody.

17.5.2024, 10:20

Dialóg medzi Cirkvou a umením: Pravdivosť v umení so sakrálnou tematikou

Vo farnosti Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave, v nadväznosti na synodálny dialóg, sa 20. mája 2024 o 19:00 bude konať 9. diskusia na tému Pravdivosť v umení so sakrálnou tematikou.

14.5.2024, 08:15

Správne chápanej synodality sa nemusíme báť, vraví kňaz Marcel Mojzeš

Správne chápanej synodality sa nemusíme báť, vraví kňaz Prešovskej archieparchie Marcel Mojzeš. Bol jedným z účastníkov medzinárodného stretnutia v Sacrofane a Ríme, ktoré sa konalo na prelome apríla a mája.

13.5.2024, 09:23

Svätý Otec udelil počas synodálneho stretnutia mandát pre farských kňazov

Počas synodálneho stretnutia pápeža Františka so zástupcami farárov z celého sveta, ktoré sa uskutočnilo 2. mája 2024 v Ríme, pápež František udelil osobitný mandát. Prinášame ho v plnom znení.

10.5.2024, 07:36

Kňaz Ľudovít Pokojný pre VaticanNews: Otvorme sa pre Ducha Svätého

Svätý Otec František prijal správcov farností, ktorí sa zúčastnili na stretnutí Farári pre synodu. Prítomná bola aj trojčlenná slovenská delegácia, v ktorej bol aj slovenský kňaz Ľudovít Pokojný.

7.5.2024, 14:15

Syntéza reflexie Cirkvi v Čechách k Súhrnnej správe zhromaždenia synody

Česká biskupská konferencia zverejnila text Syntézy reflexie Katolíckej cirkvi v Českej republike k Súhrnnej správe XVI. valného zhromaždenia synody, ktorú pripravil Národný synodálny tím.

6.5.2024, 13:15

Svedectvo kňaza Petra Sykoru z celosvetového stretnutia farárov pre synodu (3)

V Ríme sa konalo medzinárodné stretnutie približne 200 farských kňazov, ktoré sa zaoberalo témou Ako byť synodálnou miestnou cirkvou v misii? Prinášame tretie svedectvo Petra Sykoru.

3.5.2024, 10:45

Pápež František farárom: Buďte tvorcami misionárskej a synodálnej Cirkvi

V liste im odporúča tri cesty, ktorými sa treba uberať: rozpoznať ovocie Ducha Svätého vo veriacich, upriamiť sa na rozlišovanie v spoločenstve a vytvoriť spoločenstvo medzi kňazmi a biskupmi.

2.5.2024, 19:25

Svedectvo kňaza Petra Sykoru z celosvetového stretnutia farárov pre synodu (2)

V Sacrofane a Ríme sa koná medzinárodné stretnutie približne 200 farských kňazov. Medzi účastníkmi je aj kňaz a člen synodálneho tímu Košickej arcidiecézy Peter Sykora. Prinášame jeho druhé svedectvo.

1.5.2024, 20:05

Svedectvo kňaza Petra Sýkoru z celosvetového stretnutia farárov pre synodu (1)

V dňoch 29. apríla – 2. mája 2024 sa v Sacrofane a Ríme koná medzinárodné stretnutie približne 200 farských kňazov, ktoré sa zaoberá témou Ako byť synodálnou miestnou cirkvou v misii?

30.4.2024, 09:29

V Dome Quo Vadis bude diskusia o synode s biskupom Milanom Lachom

Diskusiu povedie študent práva Patrik Struk, ktorý organizoval už niekoľko diskusií Spýtaj sa. Hosťom bude pomocný biskup Bratislavskej eparchie Mons. Milan Lach, ktorý sa zúčastnil na Biskupskej synode v Ríme.

26.4.2024, 10:15

Medzinárodné stretnutie kňazov v Ríme bude prípravou na synodálne stretnutie

V dňoch 29. apríla – 2. mája 2024 sa v Sacrofane a Ríme uskutoční medzinárodné stretnutie približne 200 farských kňazov, ktoré sa bude zaoberať témou Ako byť synodálnou miestnou cirkvou v misii?

17.4.2024, 12:45

Ružička: Verím, že ďalšie podnety o synodalite prinesú oživenie Cirkvi u nás

Národný koordinátor synodálneho procesu na Slovensku Ivan Ružička ocenil, že sa viaceré spoločenstvá, farnosti, komunity a jednotlivci zapojili do ďalšieho kola konzultácií v synodálnom procese na Slovensku.

12.4.2024, 08:30

Synoda: Tichomorské diecézy pozývajú katolíkov, aby „nastúpili do člna“

Keďže Cirkev smeruje k druhému zasadnutiu synody, ktoré sa uskutoční v októbri, katolíci na tichomorských ostrovoch sa podľa biskupa Ryana Jimeneza snažia udržať dynamiku synody tým, že vyzývajú všetkých, aby „nastúpili na člna.“

26.3.2024, 10:20

Synodálne diskusie u umení a Cirkvi pretavili na exkurzii Viedeň v pôste

V sobotu 16. marca 2024 sa skupina ľudí v rámci pokračujúceho synodálneho dialógu medzi Cirkvou a svetom súčasného umenia zúčastnili na exkurzii vo Viedni s názvom Viedeň v pôste.

20.3.2024, 15:30

Svätý Otec František určil desať tém pre synodálne študijné skupiny

Pápež František poslal list kardinálovi Mariovi Grechovi, generálnemu sekretárovi synody, v ktorom určil desať bodov na diskusiu, ktoré budú študijné skupiny skúmať pred druhým zasadnutím synody v októbri 2024.

15.3.2024, 11:13

V Bratislave pokračuje synodálny dialóg medzi Cirkvou a svetom umenia

Do diskusie o tom, čo znamená sloboda, ako sa na ňu pozerá teológia a ako ju možno vnímať v umení a z pohľadu autorského práva, sa zapojili jezuita P. Milan Hudaček a historik umenia a právnik Martin Šugár.

13.3.2024, 09:55

Katolíci v Rusku budú diskutovať o syntéze prvého zasadnutia synody

Moskovská arcidiecéza Panny Márie zverejnila pozvanie na účasť v synodálnych skupinách, ktorých úlohou je diskutovať o syntéze prvého zasadania zhromaždenia Synody biskupov o synodalite.

12.3.2024, 13:20

Viesť dialóg znamená znášať rozdiely, píše pre nm.sk teológ Jesús Morán

Viesť dialóg znamená znášať rozdiely, píše teológ Jesús Morán. Jeho príspevok prináša portál nm.sk. Publikujeme ho so súhlasom redakcie.

11.3.2024, 09:37

V Badíne sa konalo Diecézne stretnutie laikov, klerikov a zasvätených

Na stretnutie si zúčastnení mali pripraviť vlastný príspevok k téme: „Ako vyjsť zo seba a na čo dať spoločne dôraz pri ohlasovaní kresťanskej nádeje“.

2.3.2024, 12:05

Dialóg umenia a Cirkvi pokračoval účasťou na výstave o architektúre

V sobotu 24. februára 2024 sa v rámci pokračovania synodálneho dialógu o súčasnom umení a Cirkvi uskutočnila exkurzia na najrozsiahlejšej retrospektíve architektúry v našich krajinách.

26.2.2024, 10:29

Začína nová iniciatíva s názvom „Poslanie žien v synodálnej Cirkvi“

Svetová únia katolíckych ženských organizácií prostredníctvom svojho Svetového observatória pre ženy začína od 27. februára novú iniciatívu s názvom Poslanie žien v synodálnej Cirkvi.

23.2.2024, 14:05

V Indii sa koná dalitská synoda, cieľom je zapojiť marginalizovaných

Synoda Cirkvi nemôže nikoho vynechať, najmä marginalizované skupiny, ktoré by mali byť vypočuté a zapojené do života Cirkvi, povedal indický kardinál Anthony Poola, arcibiskup Hyderabadu.

23.2.2024, 13:50

Synodálna diskusia na tému poslania umelkýň a umelcov v Cirkvi

Vo farnosti Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave sa 19. februára 2024 konala už siedma synodálna diskusia so svetom súčasného umenia s názvom Umelec – prorok, blázon, alebo …?

21.2.2024, 10:55

Pápež stanovil dátum druhého zasadnutia synody, uskutoční sa v októbri

Druhé generálne zhromaždenie synody o synodalite sa uskutoční od 2. do 27. októbra a budú mu opäť predchádzať dva dni rekolekcií. Bude ho koordinovať Generálny sekretariát synody za účasti dikastérií.

19.2.2024, 15:07

KBS zverejnila materiály z celoslovenského synodálneho stretnutia v Nimnici

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zverejnila na internetovej stránke www.synoda.sk materiály z celoslovenského synodálneho stretnutia, ktoré sa konalo 25. a 26. januára 2024 v Nimnici.

19.2.2024, 10:26

Chirograf o spolupráci medzi dikastériami kúrie a sekretariátom synody

Cieľom tejto spolupráce je hlbšie preskúmať témy, ktoré sa objavili na prvom zasadaní XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody.

17.2.2024, 18:10

Aj Cirkev na Slovensku sa pripojí k modlitbe za synodu a obete vojen

V predvečer sviatku svätého Jozefa 18. marca 2024 bude v košickej Katedrále sv. Alžbety v Košiciach o 18:00 sláviť svätú omšu s týmto úmyslom košický arcibiskup metropolita a predseda KBS Bernard Bober.

15.2.2024, 15:30

V Bratislave bude pokračovať dialóg medzi Cirkvou a svetom umenia

Vo farnosti Panny Márie Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave, v nadväznosti na synodálny dialóg, chystajú ďalšiu diskusiu. Už 7. pokračovanie bude na tému Umelec – prorok, blázon, alebo...?

12.2.2024, 12:20

Farári z celého sveta budú na prelome apríla a mája diskutovať v Ríme

Jej cieľom je vypočuť skúsenosti kňazov v miestnych cirkvách a ponúknuť možnosť spoznať dynamiku synodálnej práce na univerzálnej úrovni. Účastníkov vyberú biskupské konferencie a východné katolícke cirkvi.

5.2.2024, 13:19

Dilema dnešnej doby: Je možný vzťah medzi pravdou a dialógom?

Nedostatočný a skreslený význam zmyslu pravdy a dialógu podkopáva ich chápanie a prax, píše teológ Piero Coda. Jeho príspevok prináša portál nm.sk.

1.2.2024, 09:25

Nimnica hostila celoslovenské synodálne stretnutie, hovorilo sa o Cirkvi v misii

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zorganizovala v Nimnici celoslovenské synodálne stretnutie s názvom Ako byť synodálnou Cirkvou v misii.

27.1.2024, 19:59

Kardinál Mario Grech o výsledkoch októbrovej synody o synodalite

Kardinál Mario Grech sa podelil nielen o svoju radosť, ale aj o radosť všetkých účastníkov prvého zasadania 16. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody, ktoré sa konalo v októbri minulého roka v Ríme.

24.1.2024, 10:59

Koordinátor synodálneho procesu: Nimnicou začneme ďalšie diskusie

O podujatí hovoríme s výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Ivanom Ružičkom, ktorý je zároveň národný koordinátor synodálneho procesu na Slovensku.

20.1.2024, 09:00

Biskupi z arabského sveta sa zamýšľajú nad synodou vo Večnom meste

Biskupi a patriarchovia zastupujúci Latinskú cirkev v arabských štátoch Blízkeho východu a východnej Afriky sa 17. januára zišli na CELRA, Konferencii latinských biskupov v arabských regiónoch.

18.1.2024, 16:05

Synodálny tím Košickej arcidiecézy sa zišiel na pokračujúcom zasadaní

Synodálny tím Košickej arcidiecézy sa zišiel na pokračujúcom zasadaní, počas ktorého diskutovali o tom, ako pomôcť realizovať konzultácie v arcidiecéze i o synodálnych okruhoch, ktoré priniesla rímska fáza synody.

18.1.2024, 08:46

Dialóg znamená neozbrojene vychádzať v ústrety inému, píše Piero Coda

Pri našich predchádzajúcich úvahách sme sa zamerali na dve línie „reformy“, ktoré pápež František nezlomnou rozhodnosťou navrhuje Cirkvi: spoločné kráčanie (synodalita) a uskutočňovanie pravdy v láske (milosrdenstvo).

16.1.2024, 09:10

Ako byť konštitutívne synodálnou cirkvou? Prihláste sa na online kurz

Ako byť konštitutívne synodálnou cirkvou? Prihláste sa na tretí medzikontinentálny online kurz s názvom Na ceste ku konštitutívne synodálnej cirkvi. Prihlásení dostanú v marci 2024 prístup k videám vo viacerých jazykoch.

9.1.2024, 09:45

Synodálny proces na Slovensku pokračuje, prvé konzultácie budú v Nimnici

Prvé konzultácie nad súhrnnou správou Synody o synodalite z októbra 2023 sa začnú na stretnutí biskupov, predstaviteľov diecéz a inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätených osôb a laikov v Nimnici.

21.12.2023, 13:30

Teológ Coda: Dynamika komunitného rozlišovania v synodálnej Cirkvi

Vychádza­me z toho, že spoločné kráčanie v Kristovi musí byť vidieť v našich dejinách, a teda musí mať správnu a praktickú metódu, ktorá sa prejaví prostredníctvom špecifických znakov a súvislostí.

18.12.2023, 13:25

KBS prináša poslednú sériu meditácii P. Radcliffa z rekolekcií pred synodou

KBS prináša na internetovej stránke synoda.sk preklady zvyšných dvoch meditácií P. Timothy Petra Joseph Radcliffa, ktoré predniesol počas rekolekcií pred začiatkom XVI. riadneho zhromaždenia Biskupskej synody.

18.12.2023, 12:55

Príprava na Biskupskú synodu 2024: Na ceste k synodálnej a misijnej cirkvi

Ďalšia práca na synode o synodalite pokračuje v príprave na záverečné zasadnutie v októbri 2024. Miestne cirkvi sú teraz vyzvané, aby sa zamysleli nad súhrnnou správou z októbra 2023.

15.12.2023, 13:29

Cirkev a synoda sú synonymá, pretože Cirkev je kráčaním celého ľudu

Cirkev a synoda sú synonymá, pretože Cirkev je spoločným kráčaním celého Božieho ľudu, píše pre portál nm.sk teológ Pier Coda.

12.12.2023, 12:23

Preklad súhrnnej správy zo synody o synodalite v Ríme v slovenčine

Záverečná súhrnná správa zo XVI. riadneho zhromaždenia Biskupskej synody vo Vatikáne (4. – 29. októbra 2023) je k dispozícii v slovenskom preklade. KBS ho prináša v pdf- verzii na internetovej stránke synoda.sk.

12.12.2023, 12:10

KBS prináša sériu ďalších meditácii P. Radcliffa z rekolekcií pred synodou

KBS prináša na internetovej stránke synoda.sk (v časti Materiály) preklady ďalších dvoch meditácií P. Timothy Petra Joseph Radcliffa, ktoré predniesol počas rekolekcií pred začiatkom Biskupskej synody vo Vatikáne.

12.12.2023, 11:56

V rámci synodálneho dialógu zorganizovali exkurziu do Galérie umenia

V rámci cyklu stretnutí venovaných pokračovaniu synodálneho dialógu medzi Cirkvou a svetom súčasného umenia vo farnosti Kráľovnej rodiny v Bratislave, sa konala exkurzia v Galérii umenia Ernesta Zmetáka.

5.12.2023, 11:50

Piero Coda: Pozvanie k počúvaniu je adresované cirkvám na celom svete

Bolo synodálne zhromaždenie vo Vatikáne miestom, kde Duch Svätý očisťuje Cirkev od ohovárania, ideológií a polarizácie? Pre portál nm.sk o tom píše teológ Pier Coda.

4.12.2023, 13:46

KBS prináša v advente meditácie P. Radcliffa z rekolekcií pred synodou

KBS prináša na internetovej stránke synoda.sk preklady prvých dvoch meditácií P. Timothy Petra Joseph Radcliffa, ktorú predniesol počas rekolekcií pred začiatkom XVI. riadneho zhromaždenia Biskupskej synody.

4.12.2023, 10:15

Pápežova odpoveď bola dôkazom, že mu záleží na vývoji nemeckej cirkvi

Štyri angažované nemecké katolíčky nedávno spôsobili rozruch spoločným listom pápežovi. Vyjadrili v ňom svoje obavy z vývoja cirkevnej politiky v Nemecku.

1.12.2023, 10:50

V Bratislave pokračuje synodálny dialóg medzi Cirkvou a svetom umenia

Vo farnosti Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave sa 27. novembra 2023 uskutočnila 6. diskusia na tému Cirkev a umenie vo verejnom priestore.

29.11.2023, 12:43

Pápež píše štyrom nemeckým ženám o synodálnej ceste v Nemecku

List datovaný 10. novembra a podpísaný vlastnoručne pápežom Františkom je adresovaný štyrom nemeckým ženám, ktoré sa zúčastnili na nemeckej synode ako delegátky, ale potom sa rozhodli odísť.

21.11.2023, 17:20

Pápež František: Zdieľam obavy z vývoja v nemeckej cirkvi

„Existuje nebezpečenstvo, že časti tejto miestnej Cirkvi sa budú čoraz viac vzďaľovať od spoločnej cesty univerzálnej Cirkvi. Je potrebná modlitba, pokánie a adorácia a otvorenosť voči bratom.“

21.11.2023, 16:55

Poslaním čínskych katolíkov je preukazovať milosrdenstvo všetkým

„Bolo pre mňa veľkou cťou zúčastniť sa tohto významného stretnutia. Spoločne s biskupom Jozefom Yangom sme išli reprezentovať Cirkev v Číne. Som tiež veľmi vďačný za pápežovo pozvanie,“ hovorí Mons. Antonio Yoa Shun.

21.11.2023, 12:44

Synodálny proces v Afrike posilnil angažovanosť všetkých pokrstených

Rehoľníčka svedčila o tom, ako synodálny proces na africkom kontinente „posilnil angažovanosť všetkých pokrstených“, a vyjadrila sen, „aby sa synodalita stala v Cirkvi hmatateľnou na všetkých úrovniach“.

13.11.2023, 09:45

Sr. Becquart po synode: V blízkej dobe sa môžu uskutočniť mnohé zmeny

Sestra Nathalie Becquartová, podsekretárka biskupskej synody, uviedla, že už teraz existuje priestor pre zmeny, ako aj pre väčšiu účasť laikov, najmä žien, na živote katolíckych spoločenstiev.

9.11.2023, 13:00

Predseda biskupskej konferencie: Učenie Cirkvi musí zostať jednotné

Arcibiskup Stanisław Gądecki, predseda Poľskej biskupskej konferencie, zhrnul prvé rímske zasadnutie 16. riadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov.

9.11.2023, 07:30

Kardinál Kurt Koch: Dúfam, že duch synodality nebude len epizódou

„Dúfam, že duch synodality, ktorý sme zažili, tento spoločný zápas o hľadanie spoločných ciest, nezostane len epizódou, ale že bude môcť pokračovať a že si budeme ešte hlbšie klásť otázku, čo je synodalita, teda spoločné kráčanie po ceste,“ povedal kardinál Kurt Koch.

8.11.2023, 09:30

Biskup Forgáč: Synoda o synodalite je aj ukážkou univerzálnosti cirkvi

Synoda o synodalite je aj ukážkou univerzálnosti Cirkvi. Podľa slovenského delegáta košického pomocného biskupa Mareka Forgáča nás učí žiť synodálne, komunikovať a počúvať sa navzájom.

8.11.2023, 07:24

Malé svetielko synody v temných časoch sveta, píše Andrea Tornielli

To, čo sa udialo za posledné štyri týždne v Ríme je znamením nádeje pre svet, ktorý sa nachádza na pokraji priepasti. Ukazuje cestu pre misionársku Cirkev, ktorá sa konečnou realizáciou Druhého vatikánskeho koncilu nebojí noviniek, ktoré navrhuje Duch Svätý.

30.10.2023, 18:10

Synoda – výzva Cirkvi vo svetovej vojne, ktorá sa odohráva po častiach

Neexistuje iná medzinárodná organizácia ako Katolícka cirkev, ktorá by dokázala udržať protiklady pohromade v dialógu, píše Antonio Spadaro SJ.

30.10.2023, 17:05

Správa o synode: Cirkev, ktorá zapája všetkých a je blízka ranám sveta

Vo výhľade na ďalšie zasadnutie ponúka úvahy a návrhy k otázkam, ako je úloha žien a laikov, služba biskupov, kňazstvo a diakonát, význam chudobných a migrantov, digitálna misia, ekumenizmus, zneužívanie.

29.10.2023, 18:00

Pápež František: Sme povolaní snívať o Cirkvi, ktorá slúži tým najmenším

„Bratia a sestry, synodálne zhromaždenie sa končí. V tejto „konverzácii Ducha Svätého“ sme mohli zažiť nežnú Pánovu prítomnosť a objaviť krásu bratstva.“ zdôraznil pápež v homílii v nedeľu 29. októbra pri svätej omši.

29.10.2023, 17:25

Pápež František na záver synody: Duch Svätý je hlavným hýbateľom

Pápež František pripomenul synodálnemu zhromaždeniu, že Duch Svätý je jeho hlavným hýbateľom, a všetkým sa poďakoval na záverečnom zasadnutí XVI. riadneho generálneho zhromaždenia synody o synodalite.

29.10.2023, 08:05

Brífing z Biskupskej synody vo Vatikáne: Nový spôsob, ako byť Cirkvou

Na predposlednom stretnutí s médiami vo Vatikánskom tlačovom stredisku odzneli v piatok úvahy brata Aloisa z Taizé, otca Radcliffa a matky Angeliniovej, ktorí sprevádzali prácu zhromaždenia svojimi meditáciami.

28.10.2023, 16:00

Pápež František pri modlitbe svätého ruženca: Matka, sami to nedokážeme

V piatok 27. októbra bol deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. V Bazilike sv. Petra predsedal pápež František modlitbe svätého ruženca a adorácii, pričom Panne Márii zveril osud ľudstva.

28.10.2023, 12:45

Teológ Piero Coda predstavuje novosť a dôležitosť Synody o synodalite

Člen Teologickej komisie synody Piero Coda predstavil globálny pohľad na aktuálne prežívanie Cirkvi, pričom zdôraznil novosť a dôležitosť súčasnej Synody o synodalite.

27.10.2023, 13:00

Pápež František na synode: Boží ľud trpezlivo znáša klerikalizmus

V stredu 25. októbra na 18. kongregácii generálneho zhromaždenia synody vystúpil so svojím príhovorom aj Svätý Otec František. Zopakoval, že ženy v Cirkvi sú dôležité a upozornil na klerikalizmus.

26.10.2023, 13:00

Slovenskí delegáti na synode: Aj vo veľkej rozmanitosti vieme komunikovať s pokojom

Aj vo veľkej rozmanitosti vieme komunikovať s pokojom. Zhodli sa na tom slovenskí delegáti XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody v Ríme. Pred koncom synody poskytli rozhovor TK KBS.

26.10.2023, 12:30

List Božiemu ľudu od XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody

Prinášame plné znenie dokumentu, ktorý synodálne zhromaždenie adresovalo celej Cirkvi, kde sa okrem iného píše: „Svet, v ktorom žijeme a ktorý sme povolaní milovať a slúžiť mu aj v jeho protirečeniach, si vyžaduje posilnenie synergie vo všetkých oblastiach svojho poslania.“

26.10.2023, 11:20

Biskupská synoda: List Božiemu ľudu bude zverejnený 25. októbra

Návrh textu s názvom List Božiemu ľudu bol na synodálnom zhromaždení prijatý s aplauzom, informoval v pondelok 23. októbra na novinárskom brífingu predseda Komisie pre informácie Paolo Ruffini.

24.10.2023, 14:00

Biskupská synoda: Cirkev s chudobnými, proti klerikalizmu a zneužívaniu

Na sobotnom popoludňajšom brífingu vo Vatikánskej tlačovej kancelárii boli oznámené témy, ktorými sa účastníci synody zaoberali: od úlohy žien až po ochranu maloletých a zraniteľných osôb.

22.10.2023, 20:05

Biskup Figaredo: Na synode sme v procese odpovede na Božie volanie

Po dvoch týždňoch účasti na prebiehajúcej Biskupskej synode o synodalite sa o svoje skúsenosti delí jezuita a biskup Enrique Figaredo SJ, ktorý pôsobí na Apoštolskej prefektúre Battambang v Kambodži.

20.10.2023, 10:05

Synodálne zhromaždenie vo Vatikáne vypracuje súhrnný list Božiemu ľudu

XVI. riadne generálne zhromaždenie biskupskej synody na záver svojich stretnutí vypracuje list ako posolstvo pre celý Boží ľud, ktorý bude informovať o skúsenostiach zo synodálnych prác.

19.10.2023, 15:20

Biskupská synoda o synodalite v Ríme vstupuje do svojej poslednej časti

V stredu 18. októbra začali delegáti Synody o synodalite deň spoločnou bohoslužbou v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne, ktorej predsedal arcibiskup Vilniusu Gintraras Grušas, predseda CCEE.

19.10.2023, 09:32

Biskupská synoda: Únava na konci procesu synody nesmie znížiť prácu

V stredu 18. októbra na 12. generálnej kongregácii prebiehajúcej Biskupskej synody o synodalite, bol osobitným hosťom synody taliansky aktivista Luca Casarini. Vystúpil aj koordinátor teologických expertov na synode Dario Vitali.

18.10.2023, 16:33

V hlavnom meste debatovali o tom, či umenie patrí do sakrálneho priestoru

Vo farnosti Panny Márie Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave sa po letnej prestávke konala už piata synodálna diskusia so svetom súčasného umenia s názvom Krása a okrasa.

17.10.2023, 14:30

Synoda, synodalita, ktorá „nie je klišé“, ale každodenná skúsenosť

Od misijnej činnosti cez medzináboženský dialóg až po úlohu žien v službe Cirkvi. Zhromaždenie si pripomenulo 45. výročie zvolenia Jána Pavla II. na pápežský stolec.

17.10.2023, 11:55

Biskup Zdenek Wasserbauer vystúpil na brífingu k synode vo Vatikáne

„Synodálne zhromaždenie je stretnutím ľudí, ktorí hľadajú dobro pre druhých,“ povedal pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, ktorý je delegátom ČBK na synode o synodalite, ktorá prebieha vo Vatikáne.

17.10.2023, 11:25

Hovorkyňa Českej biskupskej konferencie: Na synode od rána do večera

Monika Klimentová, hovorkyňa Českej biskupskej konferencie, ktorá počas XVI. generálneho zhromaždenia pôsobí v Ríme v komunikačnom tíme synody, poskytla Katolíckemu týždenníku rozhovor.

16.10.2023, 14:30

Biskupská synoda: Ženy nie sú doplnkom, ale dynamickým prvkom misie

Prítomnosť žien v Cirkvi a spoluzodpovednosť boli témou duchovného zamyslenia, ktoré dnes ráno zhromaždeniu v Aule Pavla VI. ponúkla matka Maria Ignazia Angeliniová z kláštora Viboldone. Nejde o uznanie a povýšenie vo svetskom zmysle, ale o dobro Cirkvi. Nie je to otázka práv, ale prijatých darov.

14.10.2023, 08:40

Kardinál z Kinshasy: Synoda je časom pre nový začiatok v Cirkvi

Fridolin Ambongo Besengu, arcibiskup metropolita konžského hlavného mesta, predniesol homíliu na svätej omši, ktorú dnes ráno slávil vo vatikánskej bazilike pre účastníkov synodálneho zhromaždenia.

13.10.2023, 15:05

Synodálni otcovia a matky v rímskych katakombách na púti ku koreňom kresťanstva

Vo štvrtok 12. októbra popoludní sa účastníci biskupskej synody vybrali do katakomb svätých Sebastiána, Kalixta a Domitilly v Ríme. V Bazilike svätého Sebastiána sa modlili a počúvali úvahy kardinála Jean-Claude Hollericha. Text zmluvy z katakomb bol vytlačený aj v brožúre, ktorú každý dostal.

13.10.2023, 13:45

Biskupská synoda: Vojna nikdy nie je riešením, cestou je hľadanie bratstva

Spoločná modlitba za dramatickú situáciu na Blízkom východe spojila účastníkov synody prebiehajúcej vo Vatikáne. Počas brífingu v Tlačovom stredisku Svätej stolice boli prezentované témy, ktoré sa v stredu 11. októbra popoludní objavili v sále.

13.10.2023, 12:35

Arc. Jędraszewski: Ján Pavol II. sa snažil všade otvárať dvere Kristovi

Arcibiskup Marek Jędraszewski vo štvrtok počas svätej omše pri jeho hrobe pripomenul, ako Ján Pavol II. počas svojej prvej apoštolskej cesty do Poľska vyzýval Ducha k obnove krajiny. „A obnova sa uskutočnila,“ zdôraznil.

13.10.2023, 10:27

Patriarcha Sako: Synodalita znamená aj solidaritu s tými, ktorí trpia

Vo štvrtok 12. októbra ráno pred 9. hodinou sa zjednotili v „Modlitbe za mier“ účastníci Biskupskej synody, ktorá prebieha v Aule Pavla VI. Modlitbu viedli kardinál Louis Raphaël Sako, babylonský patriarcha Chaldejskej cirkvi, a Margaret Karramová, prezidentka Hnutia fokoláre.

12.10.2023, 14:35

Biskupi z Ukrajiny odovzdali pápežovi ukrajinskú vojenskú zástavu

Rímskokatolícki biskupi Ukrajiny Radoslav Zmitrovič a Oleksandr Jazlovecký odovzdali 10. októbra pápežovi Františkovi zástavu 72. samostatnej mechanizovanej brigády pomenovanej po vojakoch z Čierneho Záporožia.

12.10.2023, 12:25

Pápež obedoval s chudobnými, povedali mu, čo očakávajú od Cirkvi

Podobne ako účastníci synody, aj hostia pri obede dostali otázku, čo očakávajú od Cirkvi. Paolo Ruffini, predseda Informačnej komisie synody, 11. októbra novinárom povedal: „Ich odpoveďou vraj bola ,láska, iba láska'.“

12.10.2023, 11:50

Brífing z biskupskej synody: Cirkev je najkrajšia, keď má dvere otvorené

Prefekt Dikastéria pre komunikáciu Dr. Paolo Ruffini poskytol aktuálne informácie o diskusiách pracovných skupín, americký kardinál Joseph William Tobin hovoril o bohatstve porovnávania rôznych skúseností a kultúr a kolumbijská sestra Gloria Liliana Franco Echeverriová o „povolaní načúvať volaniu chudobných“.

12.10.2023, 09:45

Pápež František povzbudzuje Poliakov k modlitbám za vlasť a za synodu

„Vo svojich modlitbách pamätajte aj na všetkých účastníkov prebiehajúcej biskupskej synody, aby dokázali počuť, čo chce Duch Svätý povedať Cirkvi. Zo srdca vám žehnám," povedal Svätý Otec.

11.10.2023, 15:25

Biskupská synoda si zvolila členov redakčnej a informačnej komisie

Na popoludňajšom zasadnutí Generálneho zhromaždenia Synody o synodalite v pondelok 9. októbra boli zvolení členovia redakčnej a informačnej komisie. Mená členov týchto dvoch komisií boli zverejnené v utorok v rámci pravidelného tlačového brífingu.

11.10.2023, 12:15

Na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne sa konala adorácia za synodu

Vo Vatikáne prebieha synoda o synodalite. Utorkový program zahŕňal dopoludnia rokovania v malých skupinách a popoludní generálnu kongregáciu. Večer sa konala hodinová adorácia.

11.10.2023, 09:06

Slovenskí delegáti na synode: Niet sa čoho obávať, synoda môže byť cestou dopredu

Biskupskej synody sa netreba obávať, môže byť cestou dopredu. Tlačovej kancelárii KBS to povedali slovenskí delegáti XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody v Ríme.

10.10.2023, 18:37

Synoda: Bohatstvom Cirkvi nie sú peniaze, ale hojnosť chariziem

Počas štvrtej generálnej kongregácie synody v Aule Pavla VI. v pondelok 9. októbra vystúpila aj profesorka Anna Rowlandsová, docentka Sociálnej náuky cirkvi na Durhamskej Univerzite vo Veľkej Británii.

10.10.2023, 15:10

Tlačový brífing o práci plenárneho zhromaždenia biskupskej synody

Brífing v Tlačovom stredisku Svätej stolice priblížil priebeh zasadnutia v piatok 6. októbra 2023. Práca synodálneho zhromaždenia sa naplno rozbehla v atmosfére bratstva, priateľskosti a načúvania.

10.10.2023, 08:57

Začalo sa 4. generálne zhromaždenie biskupskej synody vo Večnom meste

Kardinál Jean-Claude Hollerich otvoril prácu štvrtého zasadnutia generálneho zhromaždenia venovaného druhému modulu Instrumentum laboris, dokumentu, ktorý slúži ako osnova pre prácu účastníkov synody.

9.10.2023, 21:00

Valero: John Henry Newman je ideálnym svätcom pre obdobie synody

John Henry Newman je ideálnym svätcom pre obdobie synody. Nebál sa ťažkých tém a zároveň vedel, že ich treba posudzovať vo svetle učenia Cirkvi.

9.10.2023, 17:00

Kardinál Béchara Boutros Raï: Uzdravujme rany a snažme sa o lepší svet

V pondelok 9. októbra sa konala pri oltári Katedry v Bazilike sv. Petra východná liturgia pre účastníkov synodálneho zhromaždenia. Predsedal jej grécko-melchitský patriarcha Antiochie Youssef Absi.

9.10.2023, 15:50

O čom sa diskutuje počas prvého týždňa biskupskej synody o synodalite

Počas prvého pracovného dňa, vo štvrtok 5. októbra, sa účastníci rozdelili do menších, približne 12-členných skupín, aby diskutovali o prvej časti dokumentu Instrumentum laboris, ktorý usmerňoval diskusie počas takmer mesačného stretnutia.

6.10.2023, 11:40

Prvý synodálny brífing vo Vatikáne: Zastavte sa a počúvajte sa navzájom

„Spôsob, akým si veľká inštitúcia, akou je Cirkev, dovolí chvíľu ticha vo viere, v spoločenstve, v modlitbe, je novinkou,“ povedal na prvom synodálnom brífingu Paolo Ruffini, prefekt Dikastéria pre komunikáciu.

6.10.2023, 09:40

Zhromaždenie biskupskej synody budú sprevádzať každodenné modlitby

Pútnici sa budú môcť zapojiť do modlitby za synodu počas svätých omší slávených v bazilike a počas večernej eucharistickej adorácie, ktorá sa bude konať v Kaplnke Najsvätejšej sviatosti.

5.10.2023, 16:25

Kardinál Hollerich: Od vzájomného počúvania k počúvaniu Ducha

V stredu 4. októbra popoludní v aule Pavla VI. na otvorení Prvej generálnej kongregácie 16. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov vystúpili okrem pápeža Františka aj generálny sekretár synody kardinál Mario Grech a generálny relátor kardinál Jean-Claude Hollerich SJ.

5.10.2023, 15:25

Svätý Otec František: Synoda je počúvanie a pôst od prázdnych slov

Svätý Otec otvoril prvú generálnu kongregáciu Synody o synodalite a všetkým účastníkom zhromaždeným v Aule Pavla VI. pripomenul, že toto zhromaždenie nie je parlamentom ani stretnutím medzi priateľmi.

5.10.2023, 12:55

Homília pápeža Františka pri otvorení synodálneho zhromaždenia

„Otvorme sa Duchu Svätému a vzývajme ho... Dovoľme, aby on bol protagonistom Synody. A s ním kráčajme, v dôvere a s radosťou.“ Tieto slová vyslovil pápež František v homílii počas svätej omše na Námestí sv. Petra.

4.10.2023, 14:30

V  Juskovej Voli si pripomenuli ovocie synodálnej cesty v archieparchii  

Počas dvoch dní, 29. a 30 septembra, prebiehalo v centre Bárka v Juskovej Voli synodálne stretnutie Prešovskej archieparchie, ktoré sa nieslo v duchu hesla: „Aby sme spoločne nezabudli na synodu.“

4.10.2023, 14:15

Začala sa synoda Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť, misia

Dnes, 4. októbra, na sviatok sv. Františka z Assisi, ktorého meno si zvolil súčasný pápež, bolo svätou omšou slávnostne otvorené XVI. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody.

4.10.2023, 11:59

Nové Katolícke noviny hľadajú odpoveď na to, čo očakávať od synody

Najnovšie Katolícke noviny (40) hľadajú odpoveď na to, čo očakávať od synody o synodalite, ktorej ďalšia fáza sa v októbri začína vo Vatikáne. Cirkev má cez synodu ambíciu pozrieť sa pravdivo na seba samu.

4.10.2023, 09:05

V stredu 4. októbra sa svätou omšou začne synodálne zhromaždenie v Ríme

Na Námestí sv. Petra sa v stredu 4. októbra uskutoční svätá omša pri príležitosti otvorenia riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov o synodalite, ktoré bude trvať vo Večnom meste do 29. októbra.

3.10.2023, 15:35

Účastníci synody sa duchovne pripravujú na rekolekciách neďaleko Ríma

Účastníci XVI. riadneho zhromaždenia Biskupskej synody trávia dni od 30. septembra do 3. októbra na rekolekciách vo Fraterna Domus. Rozhovory sú vysielané naživo.

2.10.2023, 12:49

Pápež pri ekumenickej vigílii na Námestí sv. Petra: Boh hovorí v tichu

V sobotu 30. septembra pápež František s patriarchom Bartolomejom I., canterburským arcibiskupom Welbym a predstaviteľmi ďalších kresťanských denominácií predsedal predsynodálnej ekumenickej modlitbe na Námestí sv. Petra.

2.10.2023, 12:29

Pápež František: Boh hovorí v tichu, prosíme o dar počúvania pre synodu

Veriaci z celého konfesionálneho spektra sa v sobotu 30. septembra zišli na Svätopeterskom námestí, aby zverili nadchádzajúce generálne zhromaždenie synody Duchu Svätému.

1.10.2023, 15:30

Pápežov úmysel na október: Modlime sa za synodu, aby Duch Svätý viedol poslanie Cirkvi

V stredu 4. októbra začne synoda ako vyvrcholenie synodálneho procesu. Na synodu s témou: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“, sa viaže aj úmysel Svetovej siete modlitby pápeža na október.

30.9.2023, 12:30

Výzva Pápežskej komisie: Na synode urobte viac proti zneužívaniu

Dokument Pápežskej komisie na ochranu maloletých vyzýva cirkevných predstaviteľov, aby vzhľadom na dôležité udalosti nadchádzajúcich dní vo Vatikáne využili všetky možné metódy na prekonanie súčasných nedostatkov a medzier v práci v oblasti boja proti násiliu a jeho prevencie.

29.9.2023, 12:45

Ako bude fungovať komunikácia počas zasadnutia biskupskej synody

Synoda nie je televíznym programom, ani niečím ako Truman show. Je to čas spoločného rozlišovania vo viere, v spoločenstve, v modlitbe a v tichu, uviedol prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini.

29.9.2023, 11:48

Vo Vatikáne sa očakávajú tisíce ľudí na ekumenickej modlitbovej vigílii

Rímska diecéza v pondelok oznámila, že očakáva účasť troch tisícok pútnikov na ekumenickej modlitbovej vigílii vo Vatikáne, ktorá sa uskutoční koncom tohto týždňa pred začiatkom októbrovej synody o synodalite.

27.9.2023, 14:44

V Bratislave bude piata synodálna diskusia so svetom súčasného umenia

Vo farnosti Panny Márie Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave bude piata synodálna diskusia so svetom súčasného umenia s názvom Krása a okrasa. Ide o ďalšiu zo série diskusií

27.9.2023, 10:57

K Ekumenickému modlitbovému bdeniu v Ríme sa pripoja v Pezinku

K Ekumenickému modlitbovému bdeniu, ktoré bude v sobotu 30. septembra v Ríme, sa pripoja v Kláštore kapucínov v Pezinku. V programe budú vešpery, Taizé modlitba a ďalšie.

27.9.2023, 10:11

Verím, že budem poslucháčom, ale aj tvorcom, vraví biskup Marek Forgáč

Vatikán zverejenil zoznam účastníkov prvého zasadnutia XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody. Medzi účastníkmi sa nachádza aj Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup v Košiciach.

27.9.2023, 08:55

Vladyka Lach: Viesť dialóg je základným prvkom v každej spoločnosti

Jedným z dvoch slovenských účastníkov zasadania 16. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov, ktorá sa začne 4. októbra v Ríme, bude pomocný biskup Bratislavskej eparchie Mons. Milan Lach.

27.9.2023, 08:35

Predseda KBS pozýva veriacich pripojiť sa k modlitbám za synodu

Predseda KBS Bernard Bober vyzýva všetkých veriacich, aby sa 30. septembra pripojili k ekumenickej modlitbe a zverili priebeh zasadania 16. riadneho generálneho zhromaždenia synody Katolíckej cirkvi Duchu Svätému.

27.9.2023, 08:00

Gądecki: Verím, že synoda rozpozná, ktoré hlasy sú hlasom Ducha Svätého

„Dúfam, že dobre pochopená synoda pomôže uskutočniť obnovu, ktorú dnes Cirkev potrebuje,“ povedal pre poľskú katolícku informačnú agentúru KAI arcibiskup Stanisław Gądecki, metropolita Poznane.

26.9.2023, 11:49

Pápež František opäť vyzýva k modlitbe za generálne zhromaždenie synody

Svätý Otec v nedeľu počas príhovoru Anjel Pána vyzval cirkevných predstaviteľov rôznych denominácií a všetkých kresťanov, aby sa 30. septembra pripojili k jeho modlitbe a zverili priebeh 16. riadneho generálneho zhromaždenia Synody Duchu Svätému.

25.9.2023, 10:30

Vo Vatikáne predstavili detaily o priebehu synodálneho zhromaždenia

Synodálne zhromaždenie, ktoré sa bude konať 4. - 29. októbra, bude mať celkovo 464 účastníkov, z ktorých 365 voliacich členov - vrátane 54 žien.

22.9.2023, 11:40

Kardinál Schönborn: Synodalita je modus operandi cirkevného spoločenstva

Synoda o synodalite, ktorá sa začne v októbri, sa zaoberá tým, ako sa cirkevné spoločenstvo prežíva evanjeliovým spôsobom ako spoločná cesta všetkých členov Božieho ľudu.

20.9.2023, 08:58

Generálny sekretariát synody prispieva k starostlivosti o stvorenstvo

Generálny sekretariát synody prispieva k starostlivosti o stvorenstvo kompenzáciou zvyškových emisií CO2, ktoré vzniknú počas nadchádzajúceho októbrového zhromaždenia vo Vatikáne.

19.9.2023, 20:30

Vo Večnom meste bude Prvé stretnutie laických pracovníkov k synode

V súvislosti s otvorením Biskupskej synody si pastorační pracovníci zo všetkých kontinentov chcú v Ríme vymeniť svoje názory. Cieľom prvého svetového stretnutia tohto druhu je posilniť nevysvätených, ale teologicky vzdelaných pastoračných pracovníkov na plný úväzok.

18.9.2023, 12:10

KBS prináša pracovný preklad Instrumentum laboris na októbrovú synodu

Konferencia biskupov Slovenska prináša na stránke synoda.sk pracovný preklad Instrumentum laboris, ktorý bude sprevádzať prácu 16. riadneho všeobecného zhromaždenia synody biskupov (4. - 29. októbra 2023).

18.9.2023, 11:35

Záverečná fáza synody o synodalite sa uskutoční už o niekoľko týždňov

Záverečná fáza synody o synodalite sa uskutoční už o niekoľko týždňov, presne od 4. do 29. októbra. Biskupi, rehoľníci a laici z celého sveta sa v Ríme zídu, aby diskutovali o tom, kde sa Katolícka cirkev v súčasnosti nachádza a akým smerom sa má uberať v budúcnosti.

10.9.2023, 10:55

Pokračuje dialóg Rímskej kúrie a nemeckých biskupov o synodálnej ceste

V stredu 26. júla sa vo Vatikáne uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Rímskej kúrie a Konferencie biskupov Nemecka, ktoré je pokračovaním ich diskusie o teologických a disciplinárnych otázkach synodálnej cesty.

27.7.2023, 14:05

Verím, že budem poslucháčom, ale aj tvorcom, vraví biskup Marek Forgáč

Vatikán zverjenil zoznam účastníkov prvého zasadnutia XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody. Medzi účastníkmi sa nachádzajú aj dvaja slovenskí biskupi Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup v Košiciach a Mons. Milan Lach SJ, pomocný biskup Bratislavskej eparchie.

12.7.2023, 11:58

Na zasadnutiach biskupskej synody budú aj zástupcovia zo Slovenska

Kardinál Mario Grech zverejnil zoznam účastníkov prvého zasadnutia XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody na tému: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spolúčasť, misia“.

7.7.2023, 17:30

Kardinál Hollerich: Instrumentum laboris nie je len na čítanie, ale aj k životu

O zneužívaní hovorí, že „nezaoberať sa hierarchiou znamená zakrývať hriech a zraňovať obete“. Komentuje aj stroskotanie lode s migrantmi v Grécku: „Cítim sa hrozne a bolí ma, keď vidím politiku Európskej únie.“

21.6.2023, 11:59

V Ríme zverejnili Instrumentum laboris pre generálne zhromaždenie synody

Dokument rozdelený do dvoch častí vychádza z príspevkov z diecéznej a kontinentálnej fázy a informuje o skúsenostiach cirkví vo svete, ktoré trpia vojnou, nerovnosťou, chudobou alebo sú zranené zneužívaním.

21.6.2023, 11:50

Predseda KBS sa modlil s veriacimi za Synodu o synodalite Cirkvi

Poslednú májovú stredu sa veriaci s košickým arcibiskupom metropolitom a predsedom KBS Bernardom Boberom stretli v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, aby zverili Panne Márii prebiehajúci synodálny proces.

1.6.2023, 14:51

Cirkev na Slovensku sa zapojila do osobitnej modlitby za synodu v Ríme

V Národnej svätyni Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sa konala modlitba a svätá omša obetovaná na tento úmysel. Viedol ju bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

1.6.2023, 12:25

Kardinál Mário Grech pre nm.sk: Cieľom synody nie je meniť doktrínu

Doterajší priebeh synodálneho procesu hodnotí ako pozitívnu skúsenosť, ktorá je predovšetkým stretnutím sa s ľuďmi na rôznych kontinentoch. Kontinentálne zhromaždenia predstavili Cirkev, ktorá je živá.

31.5.2023, 11:00

Biskupi Slovenska pozývajú veriacich zapojiť sa do modlitieb za synodu

Sekretariát Synody navrhol, aby sa na celom svete slávila osobitná mariánska modlitba ako príprava na zhromaždenie synody biskupov v deň liturgickej spomienky Navštívenia Panny Márie 31. mája 2023.

26.5.2023, 09:00

Pápež: Bol by som rád, aby sa synoda zaoberala zraniteľnosťou cirkvi

Pápež František dnes prijal talianskych biskupov a referentov synodálneho procesu talianskej cirkvi. Povzbudil ich k ďalšej, nezaujatej ceste v pokore a blahoslavenstve, lebo kresťanský život je neustály pohyb, k spoločnému utváraniu cirkvi a jej otvorenosti. Zároveň varoval pred klerikalizovaným laikmi a laičkami, ktorí sa opevňujú v obranných pozíciách za neustálych sťažností na okolitý svet. Buďte nepokojnou cirkvou v našej nepokojnej dobe, vedomou si svojej zraniteľnosti, vyzýval František.

25.5.2023, 15:42

V Bratislave opäť diskutovali o tom, či umenie patrí do sakrálneho priestoru

V sobotu 27. mája 2023 sa bude konať exkurzia do bratislavského ateliéru výtvarníčky Doroty Sadovskej pod názvom “Svätí pred chrámom”. Na exkurziu sa treba prihlásiť cez farský mail.

24.5.2023, 15:48

KBS prináša záverečný dokument z Európskeho synodálneho zhromaždenia

Dokument preložila vedúca prekladateľského oddelenia KBS Mária Spišiaková, ktorá bola jednou zo slovenských delegátok na kontinentálnom zhromaždení Synody o synodalite v Prahe.

16.5.2023, 16:20

Rada Generálneho sekretariátu synody prerokovala Instrumentum laboris

Rada Generálneho sekretariátu synody v Ríme prerokovala Instrumentum laboris: pracovný dokument pre účastníkov prvého zasadania XVI. riadneho plenárneho zhromaždenia Synody biskupov.

12.5.2023, 09:52

Laici budú mať hlasovacie právo na októbrovom zhromaždení synody

Vo Vatikáne predstavili novinky a zmeny v zložení účastníkov októbrového generálneho zhromaždenia synody - 70 účastníkov, ktorí nebudú pochádzať z radov biskupov, budú menovať biskupské konferencie.

27.4.2023, 11:00

Na Gregoriane bude konferencia "Teológia v skúške synodality"

V dňoch 27. až 29. apríla sa v Ríme bude konať medzinárodná konferencia, ktorú organizuje Teologická fakulta Pápežskej Univerzity Gregoriana v spolupráci s Generálnym sekretariátom synody s názvom "Teológia v skúške synodality".

24.4.2023, 15:03

Kontinentálna fáza synody ukázala rozmanitosť Cirkvi, ktorá nebráni jednote

Vo štvrtok 20. apríla sa vo Vatikáne uskutočnila tlačová konferencia, ktorou sa ukončila kontinentálna fáza synodálneho procesu. Očakáva sa, že Instrumentum laboris bude hotové do konca mája.

21.4.2023, 09:46

Zverejnili záverečný dokument kontinentálneho stretnutia Synody o synodalite

Záverečný dokument kontinentálneho zhromaždenia synody, ktoré sa konalo v Prahe od 5. do 9. februára 2023, je k dispozícii na webových stránkach synody a Rady európskych biskupských konferencií.

18.4.2023, 12:52

Etapa Severoamerickej synody kladie dôraz na krst, prijímanie a misiu

Záverečný dokument severoamerickej kontinentálnej fázy synody sa zameriava na spoločný krst ako základ synodality, dôležitosť spoločenstva s Kristom a medzi sebou navzájom, a misiu prinášania Dobrej zvesti svetu.

17.4.2023, 09:50

Začala sa práca na Instrumentum Laboris synodálneho zhromaždenia

Medzinárodná skupina odborníkov dnes začala vo Vatikáne pracovať na kontinentálnej etape synodálnej cesty a siedmich záverečných dokumentoch kontinentálnych synodálnych zhromaždení.

12.4.2023, 11:55

Skončila sa kontinentálna etapa synodálnej cesty, ktorú inicioval pápež

Išlo o druhú časť cesty, ktorá zahŕňala rozsiahle konzultácie s Božím ľudom. Po miestnej časti predstavovala táto etapa načúvania, dialógu a rozlišovania medzi cirkvami tej istej geografickej oblasti.

3.4.2023, 10:29

Cirkev na celom svete 31. mája zverí synodálny proces Panne Márii

Generálny sekretár Synody biskupov kardinál Mario Grech v stredu 15. marca ustanovil Prípravnú komisiu pre uskutočnenie XVI. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov. Sekretariát Synody zároveň navrhol, aby sa 31. mája - v deň liturgickej spomienky Navštívenia Panny Márie - na celom svete slávila osobitná mariánska modlitba ako príprava na zhromaždenie synody biskupov.

16.3.2023, 16:27

Synodálne zhromaždenie v Afrike: "kairos" pre obnovu cirkvi

V nedeľu skončilo synodálne kontinentálne stretnutie afrických cirkví v etiópskej Addis Abebe. Viac ako 200 účastníkov sa snažilo definovať výsledný dokument, ktorý ponúkne príspevok tejto oblasti k "Instrumentum laboris".

8.3.2023, 13:14

Synoda online – vďaka internetu zasiahla až 20 miliónov ľudí

Odhaduje sa, že synoda mala dosah vďaka internetu až na 20 miliónov ľudí. V dôsledku toho bolo obdržaných 110 tisíc synodálnych reflexií. Ako zdôraznil kňaz Jeffrey Segovia, ktorý prezentoval výsledky konzultácií cez internet, mnohí účastníci poukázali na ťažkosti Cirkvi pri komunikácii v nových médiách.

1.3.2023, 10:41

Kardinál Grech: Nebojte sa zmeniť názor na základe toho, čo počujete

Nebojte sa hovoriť a nebojte sa počúvať. S takouto výzvou sa obrátil kardinál Mario Grech, generálny sekretár Synody biskupov, na účastníkov kontinentálneho synodálneho zhromaždenia pre Severnú Ameriku.

17.2.2023, 09:00

Webstránka nm.sk otvorila nový cyklus článkov o synodálnom procese

V rámci projektu bude portál priebežne publikovať komentáre, príspevky a rozhovory, ktoré priblížia chápanie synodality, ale budú mať aj praktický ráz, aby inšpirovali, ako ju žiť.

15.2.2023, 15:10

V Prahe sme uvažovali, ako ohlasovať evanjelium dnešnému svetu, vraví delegát KBS  

O čom bolo podujatie a ako bude synodálny proces pokračovať ďalej hovoril redaktor Rádia LUMEN Ľudovít Malík s Ivanom Ružičkom, jedným z členov delegácie.

15.2.2023, 12:44

Patrí umenie do liturgického priestoru? Odpovede budú hľadať v Bratislave

Patrí súčasné umenie do liturgického priestoru? Odpovede na túto otázku budú hľadať na diskusnom stretnutí v pondelok 27. februára o 19:00 v pastoračných priestoroch bratislavskej Farnosti Kráľovej rodiny.

13.2.2023, 13:59

Záverečný dokument druhej fázy Európskeho synodálneho stretnutia v Prahe

Skončila sa druhá fáza Európskeho synodálneho stretnutia, na ktorom sa v dňoch 10.-11. februára v Prahe zúčastnili predsedovia európskych biskupských konferencií. Prinášame plné znenie záverečného dokumentu tejto časti.

13.2.2023, 13:09

Európske kontinentálne zhromaždenie: záverečné odporúčania

Prinášame preklad záverečných odporúčaní Európskeho synodálneho kontinentálneho stretnutia v Prahe.

10.2.2023, 14:25

Kardinál Hollerich o synode v Prahe: Rôznosť názorov, ale dialóg medzi bratmi

Predseda Komisie biskupských konferencií Európskej únie (Comece) a generálny relátor biskupskej synody komentuje prácu Európskeho synodálneho zhromaždenia a vyjadruje uspokojenie: „Duch Svätý pôsobí v čase a my musíme počúvať jeho volanie.“ V súvislosti s možnosťou kňazského svätenia žien vyzýva k modlitbe a zamysleniu, aby sme neupadli do ďalšej formy „klerikalizmu“.

10.2.2023, 14:19

Skončila sa prvá časť Európskeho synodálneho stretnutia v Prahe

Prvá časť Európskeho synodálneho stretnutia, ktoré sa konalo v Prahe od 5. do 12. februára, sa vo štvrtok skončila. Išlo o štyri dni intenzívnych prác, ale aj spoločných svätých omší a modlitieb, v ktorých účastníci pamätali na Ukrajinu, na obete zemetrasenia v Turecku a Sýrii či na jednotu kresťanov.

10.2.2023, 09:49

Synoda v Prahe: Cirkev znamená ústretovosť, nesnaží sa o uniformitu

Ako hlas talianskej delegácie na európskom kontinentálnom zhromaždení neapolská pedagogička zdôrazňuje, že je potrebné byť pripravení prijať vnútorné i vonkajšie výzvy, ktoré prichádzajú v tejto meniacej sa dobe. "Neberte nič ako samozrejmosť," hovorí. A o ženách: "Keby mali zastávať vedúce úlohy, ale zostala by podozrievavosť, nedôvera a kritika, nič by sme nevyriešili". Zneužívanie: "Cirkev musí znovu získať pokoru".

9.2.2023, 15:08

Grušas: Naučiť sa byť spolu, počúvať a hovoriť je zmyslom synodálneho stretnutia

Európske synodálne stretnutie v Prahe vstupuje do svojho posledného dňa. Vo štvrtok 9. februára sa delegáti oboznámia s kostrou záverečného dokumentu, ktorý pre ďalšiu fázu Svetovej synody o synodalite zhrnie, čo v Prahe v uplynulých dňoch zaznelo.

9.2.2023, 08:59

Príspevok delegátky KBS Renáty Ocilkovej k téme Napätia počas synody

Delegátka KBS Renáta Ocilková vystúpila na kontinentálnom zhromaždení Synody o synodalite v Prahe k téme "Napätia počas synody". Jej príspevok prinášame v plnom znení.

8.2.2023, 12:50

Slovenský príspevok ku kontinentálnej synodálnej konzultácii v Prahe

V plnom znení prinášame slovenský príspevok ku kontinentálnej synodálnej konzultácii, ktoré predniesli v utorok 7. februára 2023 v Prahe v talianskom a nemeckom jazyku delegátky Konferencie biskupov Slovenska Mária Spišiaková a Renáta Ocilková.

8.2.2023, 12:30

Biskup Jazłowiecki na stretnutí v Prahe: Vojna nerozdelila Cirkev na Ukrajine

V rozhovore hovorí, že konflikt na Ukrajine prerušil cestu, ktorou sa diecézne spoločenstvo vydalo v súvislosti s prípravným synodálnym dokumentom, ale vyzdvihol spôsob, akým ľudia a kňazi spolupracujú.

7.2.2023, 19:59

Českí delegáti na synodálnom stretnutí: Synodalita sa týka všetkých pokrstených

V utorok popoludní na zasadnutí Európskej synody v Prahe vystúpili zástupcovia poslednej tretiny biskupských konferencií. Zasadnutie začali českí delegáti - Hana Pohořalá a P. Josef Mikulášek.

7.2.2023, 19:41

Európa sa modlí za obete zemetrasení v Turecku a Sýrii

Z Prahy, kde sa koná kontinentálne zhromaždenie biskupskej synody, európske cirkvi vyjadrujú svoju blízkosť obyvateľom južného Turecka a severnej Sýrie, ktorí boli v noci 6. februára vážne postihnutí zemetrasením.

7.2.2023, 16:00

Utorok na synodálnom stretnutí v Prahe: "Sú naše farnosti živými spoločenstvami?"

Aké napätia a otázky vznikajú v našich krajinách počas synodálneho procesu? To sú dve otázky, o ktorých budú delegáti kontinentálnej synody v Prahe diskutovať počas druhého dňa zasadania 7. februára.

7.2.2023, 15:22

Synoda v Prahe: Potrebujeme presvedčivé odpovede, aby sme ohlasovali Evanjelium

Kontinentálne synodálne stretnutie v Prahe má za sebou prvý deň rokovaní. Delegáti 39 biskupských konferencií si vypočuli prvé prezentácie a vytvorili diskusné skupiny. Záver dňa bol venovaný modlitbe.

7.2.2023, 09:45

Na kontinentálnom zhromaždení Synody v Prahe zastupujú KBS aj dve ženy

Renáta Ocilková prišla na kontinentálne synodálne stretnutie do Prahy s nádejou i presvedčením, že Cirkev patrí Bohu a že synoda je nástroj Jeho Lásky, Jeho dar pre naše požehnanie, obrátenie, posvätenie.

6.2.2023, 15:35

Tomáš Halík predniesol duchovný úvod do synodálneho zhromaždenia v Prahe

Na úvod Kontinentálneho zhromaždenia európskych biskupských konferencií zaznelo duchovné zamyslenie od profesora Tomáša Halíka.

6.2.2023, 15:21

Predseda KBS: Synoda dala podnet na to, aby sa v Cirkvi viac začalo pracovať s laikmi

Synoda dala podnet na to, aby sa v Cirkvi viac začalo pracovať s laikmi, hovorí košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober.

6.2.2023, 09:55

Homília arcibiskupa Jána Graubnera pri začatí Európskeho synodálneho stretnutia

Prinášame homíliu pražského arcibiskupa Jána Graubnera, predsedu Českej biskupskej konferencie, ktorú predniesol pri príležitosti svätej omše na otvorenie Európskeho synodálneho stretnutia v Kostole Nanebovzatia Panny Márie Na Strahove 5. februára 2023.

6.2.2023, 06:58

Svätou omšou sa začalo Európske synodálne stretnutie v Prahe

Európske synodálne stretnutie sa začalo v nedeľu 5. februára svätou omšou v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Strahove. Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Graubner, pražský arcibiskup a predseda Českej biskupskej komisie, spolu s ním koncelebrovali kardináli, biskupi a kňazi. Na bohoslužbe sa zúčastnili aj delegáti jednotlivých biskupských konferencií krajín Európy a ďalší hostia.

6.2.2023, 06:38

Nový web Európskeho synodálneho stretnutia v Prahe

Pre Európske synodálne stretnutie, ktoré bude v Prahe v Hoteli Pyramida od 5.-12. februára, boli spustené špeciálne webové stránky. K dispozícii je aktualizovaný program a ďalšie informácie týkajúce sa nadchádzajúceho stretnutia. Stránka je postupne aktualizovaná o ďalšie údaje a materiály. Každý deň, od 5.-9. februára, bude na webe k dispozícii fotogaléria a krátke zhrnutie priebehu dňa.

3.2.2023, 09:15

Na kontinentálne zhromaždenie Synody v Prahe pricestuje delegácia KBS

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober povedie slovenskú delegáciu na kontinentálnom zhromaždení Synody o synodalite.

1.2.2023, 14:42

List synodálnych predstaviteľov o úlohe biskupov v synodálnom procese

V liste adresovanom všetkým diecéznym a eparchiálnym biskupom na celom svete ponúka generálny sekretár a generálny referent synody úvahy o úlohe biskupov v synodálnom procese. Kardinál Mario Grech a kardinál Jean Claude Hollerich - generálny sekretár a generálny referent synody - adresovali všetkým biskupom sveta list, v ktorom sa podelili o "niekoľko úvah pre spoločné pochopenie synodálneho procesu, jeho priebehu a významu súčasnej kontinentálnej fázy".

1.2.2023, 14:31

Ako byť synodálnou Cirkvou? Odpovede hľadali a ponúkli v Nimnici 

Ako byť synodálnou Cirkvou? To je téma, o ktorej hovorili vo štvrtok a v piatok 26. a 27. januára 2023 biskupi, predstavitelia diecéz a inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby, kňazi a aktívni laici v Nimnici.

28.1.2023, 12:05

Biskupi s laikmi a zasvätenými budú v Nimnici hovoriť o synode

Podujatie bude príležitosťou na otvorené vyjadrenie svojho názoru, počúvanie, zdieľanie a rozlišovanie, zamerané na jedenásť tém. Tieto témy boli zvolené na základe synodálnych syntéz z jednotlivých diecéz.

24.1.2023, 12:30

Pred synodou sa uskutočnia duchovné cvičenia pod vedením kňaza Radcliffa

Synode biskupov o synodalite budú predchádzať duchovné cvičenia pre všetkých jej účastníkov. Povedie ich Timothy Radcliffe, jeden z najvýraznejších teológov súčasnej Cirkvi.

24.1.2023, 10:35

Vatikán pozýva záujemcov na online kurz Dejiny, teológia a prax synodality

Kurz sa uskutoční virtuálne vo februári a bude pozostávať zo záznamov prednášok, ktoré si záujemcovia budú môcť pozrieť v angličtine, španielčine, portugalčine, francúzštine a taliančine s časovými rozdielmi.

11.1.2023, 12:50

Spoluiniciátor procesu: Nemecká synodálna cesta vytvorí "tlak" na Cirkev

Bývalý predseda Ústredného výboru nemeckých katolíkov (ZdK) Thomas Sternberg spolu s kardinálom Reinhardom Marxom pred tromi rokmi iniciovali proces nazvaný Synodálna cesta.

5.12.2022, 10:04

Ružička: Dokument reaguje na túžbu po synodálnejšom spôsobe konania v Cirkvi

V slovenskom preklade je k dispozícii tzv. Dokument pre kontinentálnu etapu (DKE), teda pracovný text zhrňujúci doterajšie syntézy synodálneho procesu z celého sveta. 

2.12.2022, 07:30

Videá poukazujú na účasť veriacich so zdravotným postihnutím na synode

Po sérii stretnutí vo Vatikáne predstavuje Dikastérium pre laikov, rodinu a život štyri videá, ktoré poukazujú na prínos veriacich so zdravotným postihnutím pre synodu o synodalite.

1.12.2022, 09:39

Evanjelizácia a misijné rozlišovanie - kard. Grech a Hollerich o synode

V utorok 29. novembra sa skončilo dvojdňové stretnutie predsedov a koordinátorov kontinentálnych zhromaždení Synodálneho procesu. Zišli sa v Ríme, aby spoločne pripravili kontinentálne zhromaždenia.

30.11.2022, 09:42

Vyjde kniha „Spoločne kráčať“ - myšlienky pápeža Františka o synodalite

Dvestošesťdesiatstranová publikácia z Vatikánskeho knižného nakladateľstva LEV sústreďuje jeho vyjadrenia na tému synodality odo dňa jeho zvolenia na pápežský stolec až po súčasnosť.

29.11.2022, 15:47

Reprezentanti kontinentov debatujú o kontinentálnej fáze synodálnej cesty

Na Sekretariáte synody vo Vatikáne sa v pondelok 28. novembra začalo dvojdňové stretnutie s predsedami a koordinátormi kontinentálnych zhromaždení Synody biskupov.

29.11.2022, 13:20

Kardinál Luis  Ladaria o výhradách voči nemeckej synodálnej ceste

Svätá stolica zverejnila vystúpenia prefektov vatikánskych dikastérií, ktorí počas minulotýždňovej návštevy nemeckých biskupov ad limina predstavili svoje výhrady voči tamojšej synodálnej ceste.

25.11.2022, 12:26

V Košiciach zorganizovali výročné stretnutie synodálneho tímu eparchie

Biblické rozjímanie predniesol člen tímu Zdeno Jenčuš. Na stretnutie prijal pozvanie aj košický eparcha, vladyka Cyril Vasiľ SJ. Vo svojom príhovore zdôraznil, že sme povolaní pretvárať svet, nie ovládať ho.

10.11.2022, 08:15

O fenoméne prekvapenia v synodálnej praxi budú debatovať pod Zoborom

Nitrianske biskupstvo a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre v rámci cyklu diskusných večerov pod názvom Dišputy pod hradom pozývajú na diskusiu s hosťom večera, ktorým bude bude prof. Marián Šuráb. „V diskusii na tému Fenomén prekvapenia v synodálnej praxi budeme diskutovať o tom, ako možno pracovať s fenoménom prekvapenia v náboženskom priestore,“ avizuje Biskupstvo Nitra.

5.11.2022, 12:25

Čo priniesla synodálna cesta Cirkvi? Odpoveď ponúkne Televízia LUX

Synodálna cesta je v plnom prúde. Závery z celého sveta budú známe v roku 2024, pápež totiž opäť o rok predĺžil jej trvanie. Prečo? Aké sú zatiaľ výsledky pre jednotlivé štáty? Ako Cirkev vnímajú naši veriaci a klerici? Odpovede prinesie Mons. Piero Coda, generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie, člen Teologickej komisie Synody biskupov.

25.10.2022, 12:01

Všetky správy